Kraftlaget Rise Elektro 1 AS

Vil du bli lærling i KRE?

Som lærling i KRE får du god opplæring i elektrofaget av dyktige fagarbeidere i læretiden

Vi tilbyr fagopplæring av høy standard og en læretid med mange spennende utfordringer.

Etter fullført læretid vil du ha gode praktiske og teoretiske kunnskaper innenfor elektrofaget. Alle som fullfører lærlingtiden i KRE, har mulighet til å få fast stilling som elektriker. 

I KRE har vi et langsiktig perspektiv på lærlingeprogrammet, og vi tar derfor inn lærlinger for å sikre rekruttering av medarbeidere med viktig kompetanse for framtiden.

Vi ønsker at du er Tilgjengelig, Ordentlig, Punktlig og Positiv.

 

For flere opplysninger ta kontakt med daglig leder Sindre Haugerud Wold
på tlf. 98 69 07 44.

Søknad sendes til sindre@kre.no eller pr. brev til forretningsadressen.