Kraftlaget Rise Elektro 1 AS

Miljøtårnsertifisert

Som en viktig del av KRE sitt arbeid med bærekraft og miljø er alle våre lokasjoner Miljøfyrtårn-sertifisert .

Sertifiseringen skal fremme miljø- og klimatiltak som er konkrete, målbare og lønnsomme, og gir oss verktøy for å jobbe målrettet med å forbedre oss innen arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.