Kraftlaget Rise Elektro 1 AS

Personvern

Vi tar personvern på alvor

Og vil i dette dokumentet orientere om vår behandling av personopplysninger.

For å kunne utføre oppdrag for våre kunder, er vi avhengig av en del personopplysninger. Innhenting av personopplysninger kan skje via nettsiden vår, eller via direkte kontakt ved personlig oppmøte, telefon eller e-post.

Hvilke personopplysninger samler vi inn?

Vi registrerer kun opplysninger som er nødvendig for å utføre oppdrag.

Privatpersoner

 • Navn
 • Fødselsdato
 • Adresse for fakturering
 • Arbeidsadresse
 • Telefon
 • E-post

Bedrifter

 • Firmanavn
 • Kontaktperson
 • Adresse for fakturering
 • Arbeidsadresse
 • Telefon
 • E-post
 • Organisasjonsnummer

Behandling av jobbsøknader

Ved rekruttering av personell behandler vi søknadspapirer som sendes inn til oss. Papirene behandles på grunnlag av avtalen med den som søker. Ved ansettelse lagres og registreres innsendte dokumenter i bedriftens Personalsystem som er underlagt svært begrenset tilgang. Formålet med lagringen er å administrere ansettelsesforholdet.

Dersom søknaden ikke resulterer i en ansettelse vil søknadspapirene bli makulert. Hvis søkeren selv ber om at vi beholder dokumentene for å kunne vurderes for fremtidige stillinger vil vi kunne gjøre det etter avtale med søker.

Utlevering av personopplysninger til andre

Personopplysninger utleveres ikke til andre uten at det ligger et lovlig grunnlag eller pålegg for en slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Lagringstid

Personopplysningene lagres så lenge det er nødvendig for å oppfylle krav knyttet til det formålet opplysningene ble hentet inn for.

Innsyn i registrerte personopplysninger

Ønsker du innsyn i opplysninger vi har registrert om deg, retting, sletting, opplysninger om databehandler, så kan du kreve innsyn etter Personopplysningsloven. Send oss i så fall en e-post til post@riseelektro.no.

I henhold til Personopplysningsloven har vi 30 dager på å behandle din innsynsforespørsel. 

Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

Endringer

Hvis det skulle skje en endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Oppdatert informasjon vil alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

Kraftlaget Rise Elektro AS etterstreber til enhver tid å følge gjeldende regelverk for personvern. 

For spørsmål om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte oss på e-post post@kre.no eller telefon 72 42 80 10.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene
vi behandler er daglig leder Sindre Haugerud Wold.

 

Vår kontaktinformasjon er:

Kraftlaget Rise Elektro AS
Adresse: Postmyrveien 21 7391 Rennebu
E-post: post@kre.no
Telefon: 72 42 80 10

Organisasjonsnummer: 980 114 872