Kraftlaget Rise Elektro 1 AS

Ledige stillinger

Åpne søknader

Vi er alltid interessert i de rette menneskene i selskapet. Selv om vi ikke skulle være i posisjon til å ansette, eller du ikke er helt klar for å skifte arbeidsplass, vil det være nyttig for begge parter å opprette dialogen på et tidlig tidspunkt. Vi håper å høre fra deg!

Alle henvendelser blir behandlet konfidensielt. Det er ikke av betydning hvordan du tar kontakt, det viktigste er at du tar kontakt med oss om du er nysgjerrig på Kraftlaget Rise Elektro 1 som arbeidsplass og ønsker å vite mer.

For flere opplysninger ta kontakt med daglig leder Sindre Haugerud Wold
på tlf. 98 69 07 44, e-post:sindre@kre.no eller pr. brev til forretningsadressen.