Kraftlaget Rise Elektro 1 AS

Internkontroll

Kraftlaget Rise Elektro arbeider aktivt med internkontroll på vegne av våre kunder

De fleste trenger hjelp til å oppfylle de lovbestemte reglene om internkontroll av elektro-anlegg uten profesjonell bistand. Vi tar oss av hele kontrollprosessen, inkludert overlevering av dokumentasjon.

I tillegg til økt sikkerhet og oppfølging av lovbestemte krav, kan gjennomført internkontroll også gi redusert forsikringspremie.

Internkontroll av el-anlegget bør gjennomføres årlig, eller minimum hvert annet år. På steder hvor det er store variasjoner i effektforbruket, er det særlig viktig at det gjennomføres årlige kontroller av tavler og fordelinger.

Eieren av et el-anlegg er ansvarlig for at anlegget til enhver tid er i orden. Dette ansvaret blir ofte overført til brukeren av anlegget. Sjekk i leiekontrakten hva som er avtalt om dette.