Kraftlaget Rise Elektro 1 AS

Anlegg

Ny E6 i Soknedal med tunell på 3,6 km

Ny E6 i Soknedal med tunell på 3,6 km

FAKTA

Byggherre: Statens Vegvesen
Entreprenør: AF Gruppen AS
Byggeår: 2017 - 2020
Entreprise: Totalentreprise 

Samferdsel gjennom 15% eierskap i Arbeidsfellesskapet E6 Elektro ANS.

Metrovann

Metrovann

FAKTA

Byggherre: Trondheim og Melhus Kommune
Entreprenør: Søbstad AS
Byggeår: 2016
Entreprise: Totalentreprise 

Støren Verksted

Støren Verksted

Fakta

Byggherre: Bane NOR Eiendom AS
Entreprenør: AF Gruppen ASA
Byggestart: September 2020

KRE eier 33,33% av aksjene i Arbeidsfellesskapet KSG ANS som har kontrakt med AF Gruppen. KRE bidrar med prosjektleder, elektrikere og lærlinger.