Kraftlaget Rise Elektro 1 AS

Anlegg

Ny E6 i Soknedal med tunell på 3,6 km

Ny E6 i Soknedal med tunell på 3,6 km

FAKTA

Byggherre: Statens Vegvesen
Entreprenør: AF Gruppen AS
Byggeår: 2017 - 2020
Entreprise: Totalentreprise 

Samferdsel gjennom 15% eierskap i Arbeidsfellesskapet E6 Elektro ANS.

Metrovann

Metrovann

FAKTA

Byggherre: Trondheim og Melhus Kommune
Entreprenør: Søbstad AS
Byggeår: 2016
Entreprise: Totalentreprise